Historisk arkiv

Saksordføreren i Europaparlamentet støtter norsk innskuddsgarantiordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Europaparlamentets saksordfører for innskuddsgarantisaken har nå ferdigstilt sitt utkast til innstilling om innskuddsgarantidirektivet. I utkastet er det foreslått en endring som ivaretar Norges behov for å beholde gjeldende innskuddsgarantiordning på 2 millioner kroner per innskyter per bank.

Saksordfører for innskuddsgarantisaken i finanskomiteen (ECON) i Europaparlamentet, MEP Peter Simon, har nå ferdigstilt sitt utkast til komitéinnstilling om innskuddsgarantidirektivet. I utkastet, som nå er sendt til oversettelse, er det foreslått en endring av Kommisjonens forslag som ivaretar Norges behov for å beholde vår gjeldende innskuddsgarantiordning som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank.

Etter planen skal finanskomiteen i Europaparlamentet stemme over utkastet til komitéinnstilling i mai. Norge har arbeidet meget aktivt på mange plan overfor EU for å kunne beholde den norske innskuddsgarantiordningen.
– Dette er et viktig skritt på veien for å bevare den norske innskuddsgarantien på 2 millioner kroner per innskyter per bank. Jeg opplever å ha god støtte i hele finanskomiteen i Europaparlamentet, og har tro på at dette forslaget blir vedtatt i komiteen nå som saksordføreren har gitt sin støtte til det, sier finansminister Johnsen.

– Sammen med en helhetlig og konsistent finansregulering for finanssektoren i Norge, bidro den norske innskuddsgarantiordningen til at vi under den internasjonale finanskrisen høsten 2008 ikke så noen køer av folk som ville ta ut pengene sine. Ordningen er viktig for å sikre stabilitet i banksystemet også under mer urolige forhold, sier Johnsen.

Ved en reduksjon av garantinivået til 800 000 kroner, som er nivået i EU fra 1. januar 2011, ville bare 45 prosent av samlede innskuddsbeløp i Norge være dekket. Dette er mye lavere enn i EU, hvor hele 72 prosent er dekket. Selv med nåværende garanti på 2 millioner kroner er bare 56 prosent dekket i Norge.

Direketivet er gjenstand for medbestemmelsesprosedyre, det vil si at Rådet og Parlamentet må bli enige om identisk tekst for at det skal bli vedtatt. Regjeringen vil arbeide videre overfor Rådet og Kommisjonen for å få støtte også av disse. Finansministeren skal diskutere innskuddsgarantisaken med kommissær Michel Barnier i Oslo fredag 4. mars. 22. mars 2011 reiser finansministeren til Ungarn for å diskutere saken med formannen i Rådet, den ungarske finansminister György Matolcsy. 

Bilde: Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte Peter Simon i Brussel 3. februar 2011, og la fram Norges syn på innskuddsgarantidirektivet.

Sigbjørn Johsen og Peter Simon
 

Se også: