Historisk arkiv

Tobakksprodusent utelukket fra Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Etter råd fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland har Finansdepartementet utelukket det meksikanske selskapet Grupo Carso SAB de CV fra fondets investeringsunivers. Selskapet er involvert i tobakksproduksjon.

15. februar 2011 ga Etikkrådet en tilråding om utelukkelse av selskapet Grupo Carso SAB de CV fra pensjonsfondets investeringsunivers. Det står i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland §2(1) bokstav b at: ”Fondets midler skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer: […] produserer tobakk. Etikkrådet har vurdert Grupo Carso og fått opplyst fra selskapet at det eier 69,94% av selskapet Compania Mercantil de Productos de Tobaco, S.A de C.V, som produserer tobakksvarer. Selskapet opplyser videre at det eier 20% i Philip Morris Mexico S.A de CV, som produserer sigaretter. På denne bakgrunn har Etikkrådet gitt råd om at Grupo Carso utelukkes fra fondet. 

Finansdepartementet har besluttet å utelukke Grupo Carso basert på Etikkrådets tilråding. I tråd med vanlig rutine blir utelukkelsen kunngjort etter at nedsalget er gjennomført.

_______________

Les mer: