Historisk arkiv

Endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Endringene innebærer at personer som ikke har bestått medhjelpereksamen, kan utføre oppgaver som medhjelpere i et tidsrom på  inntil seks måneder før eksamen er bestått, og det er fastsatt endringer som innebærer at medhjelpere i større grad enn tidligere kan bistå i det økonomiske oppgjøret. Videre har Finansdepartementet fastsatt bestemmelser om hvem som skal føre tilsyn med medhjelpere som har bestått eksamen i oppgjør, når disse gjennomfører det økonomiske oppgjøret i forbindelse med eiendomshandler.

Les forskriften her.

Endringene trer i kraft 1. juli 2012, samtidig med endringene i eiendomsmeglingsloven.

Les om ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven her.