Historisk arkiv

Endringer i kapitalkravsforskriften og i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i kapitalkravsforskriften og i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv.

I kapitalkravsforskriften videreføres gulvet på beregnet tapsgrad gitt mislighold (LGD) for boliglån etter 31. desember 2012.

I forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv. presiseres det at lån med pant i fritidseiendom skal regnes som eiendomshypoteklån.

Les endringsforskriftene her: