Historisk arkiv

Finansministeren åpner skattesentre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen åpnet to nye skattesentre - Oslo Fiscal Studies ved Universitet i Oslo og Norwegian Center for Taxation ved NHH i Bergen i dag.

- Et velfungerende skattesystem er en forutsetning for et velferdssamfunn som vårt. De to nye sentrene innebærer en vesentlig styrking av det skatteøkonomiske fagfeltet i Norge, og jeg forventer at de vil gi oss viktig kunnskap som Finansdepartementet kan bruke i videreutviklingen av skattesystemet, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da han markerte åpningen ved Norges Handelshøyskole i Bergen.


Finansminister Sigbjørn Johnsen holder foredrag på Norges Handelshøyskole.

 

Les foredraget her

 


En interessert forsamling lyttet til finansministeren. Fra venstre: Rektor Jan I. Haaland, skattedirektør Svein R. Kristensen, ekspedisjonssjef Nina Bjerkedal (rad 2), professor Agnar Sandmo (rad 2) og professor Guttorm Schjelderup (foran til høyre).

 

Sterkt samarbeid
Oslo Fiscal Studies (OFS) er finansiert med midler fra Norges Forskningsråd og egeninnsats fra UiO, i samarbeid med Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Norwegian Center for Taxation (NoCeT) etableres ved NHH i samarbeid med Samfunn- og næringsforskning (SNF) med midler fra Norges forskningsråd, Skattedirektoratet og egeninnsats fra NHH.