Historisk arkiv

Høring av Banklovkommisjonens utredning nr. 26 - NOU 2012:13

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Banklovkommisjonens utredning NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II.


Finansdepartementet har i dag sendt på høring Banklovkommisjonens utredning NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II.

Denne utredningen er fase II av Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av de skattebegunstigede pensjonsordningene i privat sektor til ny folketrygd. Kommisjonen legger her frem et utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring.

Høringsfristen er satt til  1. oktober 2012.

Les mer om saken i Finansdepartementets pressemelding
Les høringsbrevet