Historisk arkiv

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt oppdrag til Finanstilsynet om kapitalkrav og risikovekter for boliglån, i tråd med det som ble varslet i Nasjonalbudsjettet 2013.

Finansdepartementet har sendt oppdrag til Finanstilsynet om kapitalkrav og risikovekter for boliglån,  i tråd med det som ble varslet i Nasjonalbudsjettet 2013.

Les brevet her