Historisk arkiv

Karmel-Instituttet utelukkes ikke fra gavefradragsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Karmel-Instituttet har ikke gitt økonomisk støtte til israelske bosettinger på okkupert område etter at utelukkelsesbestemmelsen trådte i kraft, og blir derfor ikke utelukket fra gavefradragsordningen.

- Vi vil unngå at gavefradragsordningen tilgodeser organisasjoner som aktivt støtter eller medvirker til handlinger som er i strid med folkeretten. Derfor innførte vi utelukkelsesmekanismen. Jeg er glad for at Karmel-Instituttet har endret praksis, det viser at lovendringen har hatt ønsket effekt, sier statssekretær Roger Schjerva

Skattyter får inntektsfradrag med inntil 12 000 kroner per år for pengegaver til frivillige organisasjoner som oppfyller nærmere lovbestemte vilkår. Finansdepartementet kan utelukke organisasjoner fra gavefradragsordningen for å sikre norsk oppfølgning av vedtak fra FNs sikkerhetsråd.

Bestemmelsen i skatteloven om utelukkelsesmekanismen trådte i kraft fra og med inntektsåret 2012. Før 2012 ga Karmel-Instituttet økonomisk støtte til israelske bosettinger på okkupert område. Dette strider mot Sikkerhetsrådets resolusjon 465 (1980). Siden Karmel-Instituttet har opplyst at de ikke har gitt slik støtte etter at lovendringen trådte i kraft, har Finansdepartementet besluttet at Karmel-Instituttet ikke utelukkes fra gavefradragsordningen.

I brev til Karmel-Instituttet gjør Finansdepartementet det klart at dersom stiftelsen fortsetter eller eventuelt gjenopptar støtten til israelske bosettinger på okkupert område i 2012 eller senere, vil det føre til utelukkelse av gavefradragsordningen.