Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nytt styre i Folketrygdfondet fra årsskiftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget har vedtatt endringer i styreordningen for Folketrygdfondet. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2013. Finansdepartementet har oppnevnt et nytt styre.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond på vegne av Finansdepartementet. Samlet forvaltningskapital ved utgangen av tredje kvartal 2012 var på drøyt 195 mrd. kroner.

Endringene i styreordningen medfører blant annet at dagens praksis med at fem av styrets ni medlemmer oppnevnes av Finansdepartementet etter forslag fra partigruppene på Stortinget opphører, og at antall styremedlemmer reduseres fra ni til sju.

Fra og med 1. januar 2013 vil styret i Folketrygdfondet bestå av følgende personer:

  • advokat Erik Keiserud (leder)
  • siviløkonom og rådgiver Mai-Lill Ibsen
  • siviløkonom og banksjef Marianne Hansen
  • dr. polit., førsteamanuensis og forsker II Per Botolf Maurseth
  • professor i finansiell økonomi Bernt Arne Ødegaard
  • konsernsjef og statsautorisert revisor Maalfrid Brath
  • siviløkonom og administrerende direktør Renate Larsen

Faste vararepresentanter:

  • dr. oecon. og førsteamanuensis Trond M. Døskeland
  • advokat og rådgiver Anne Kvam

For nærmere informasjon om endringsloven og forarbeidene:

Til toppen