Historisk arkiv

Samvirkeforetak som må endre selskapsform skal ikke betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Miljøverndepartementet og Finansdepartementet endrer praksis for tinglysing og dokumentavgift for selskap som omregistreres som følge av overgangsreglene i samvirkelova. Når samvirkeforetak må endre selskapsform, er det urimelig at de må betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr, sier statssekretær Roger Schjerva.

Miljøverndepartementet har i dag, i samråd med Finansdepartementet, gitt en tinglysingsmessig overgangsordning for visse BA-foretak. Ordningen, som gjelder til og med 31. desember 2013, innebærer at overføring av fast eiendom fra visse oppløste BA-foretak, til nystiftet aksjeselskap eller forening, kan tinglyses som en navneendring. Dette utløser da ikke tinglysingsgebyr eller dokumentavgift.

Bakgrunnen for overgangsordningen er at departementene ser at det har oppstått en uønsket situasjon for disse BA-foretakene i forbindelse med overgangsreglene i samvirkelova. Videre ønsker departementene å bidra til at disse foretakene så raskt som mulig blir riktig registrert.

Mange har vært i kontakt med Miljøverndepartementet og Finansdepartementet i denne saken, bla Folkets Hus.

Les mer