Historisk arkiv

Brev om konkurransesituasjonen i bankmarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen åpner for en gjennomgang av konkurransesituasjonen i det norske bankmarkedet.

I brev fra Finansdepartementet åpner finansministeren og fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud for en gjennomgang av konkurransesituasjonen i det norske bankmarkedet. Det framgår av brevet at departementene nå vil vurdere hvordan arbeidet kan organiseres, og hvordan relevante myndigheter og fagmiljøer kan involveres.

- God konkurranse i finansmarkedene kan bidra til lavere priser, mer innovasjon og høyere økonomisk vekst. Norske myndigheter legger vekt på hensynet til god konkurranse ved utforming av nye regler for banker og andre finansinstitusjoner, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Les brevet her