Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Høring om nye lovbestemmelser for tollkontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår nye lovbestemmelser for tollmyndighetenes adgang til å bruke elektroniske virkemidler som kamera- og billedopptak ved grensekryssende trafikk. Kamera- og billedopptak skal etter forslaget kunne lagres i inntil ett år. - Forslagene er viktig for å sikre en effektiv grensekontroll, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet foreslår også nye lovbestemmelser som viderefører tollmyndighetenes adgang til å registrere og lagre opplysninger for å målrette sine kontroller. Tollmyndighetene har i dag konsesjon til dette.

De senere års økning i den grensekryssende trafikken og mer organisert kriminalitet gjør grensekontrollen vanskeligere enn tidligere. Dette utgjør en økende trussel mot samfunnets sikkerhet. Internasjonal organisert kriminalitet blir stadig mer omfattende og uoversiktlig, samtidig som ulovlig vareførsel begås av personer med stor profesjonalitet.

– Forslagene fremmes på bakgrunn av den viktige samfunnsoppgaven tollmyndighetene har på grensen, der en høyt prioritert oppgave er å bekjempe narkotikasmugling, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Gjennom et pilotprosjekt i tollregion Øst- Norge med kameraovervåking har tollmyndighetene sett et betydelig potensial for innsamling av informasjon som kan brukes for utvelgelse til kontroll. Forslaget om kameraovervåking og bruk av andre elektroniske hjelpemidler, vil innebære at tollmyndighetene raskere og enklere vil finne fram til dem det er størst grunn til å kontrollere, samtidig som de lovlydige i minst mulig grad belastes med kontroll.

Høringsfristen er 12.april 2013.

Les Høringsbrev og lovforslag her

Til toppen