Historisk arkiv

IMF om norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

IMF offentliggjorde i dag sin vurdering av norsk økonomi. Samtidig la de fram rapporten om utfordringene i de fire største nordiske landene, Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt landvurderingen av Sverige.

IMFs styre uttrykker støtte til hovedlinjene i Regjeringens økonomiske politikk.

– Jeg noterer meg at IMFs styre gir sterk støtte til vårt økonomiske rammeverk og til måten vi praktiserer handlingsregelen på, sier finansminister Sigbjørn Johnsen

IMF peker også på utfordringer for norsk økonomi ved høye boligpriser og en høy gjeldsgrad i husholdningene, og støtter de nye kapitalkravene som innebærer en noe raskere implementering av kapitalkravene fra Basel III/CRD IV i Norge enn i andre land. Styret understreker videre at det fortsatt er behov for å styrke makroovervåkningen og det institusjonelle rammeverket i finanssektoren.

– Jeg merker meg at IMF understreker betydningen av nordisk samarbeide om tiltak for å sikre likere konkurransevilkår og er glad for støtten til vårt syn om at regelverket bør utformes slik at utenlandske bankers utlånsvirksomhet reguleres i tråd med den økonomiske situasjonen i det landet de opererer i, sier Johnsen

Under diskusjonen av den felles nordiske rapporten pekte IMFs styre på at kombinasjonen av store og konsentrerte finanssektorer, høy gjeldsgrad i husholdningene og tette handelsmessige- og finansielle bånd kan bidra til at økonomiske sjokk sprer seg raskt mellom de nordiske landene. Styret pekte også her på behovet for en sterkere regional koordinering av politikken på finansmarkedsområdet for å underbygge finansiell stabilitet.

Artikkel IV:


Nordic Regional Report:

 

Les også omtalen på IMF sine landside om Norge