Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Merverdiavgift – endringer i representantordningen fra 1. juli 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

1. juli 2013 endres ordningen for merverdiavgiftsrepresentanter. For det første oppheves representantens ansvar for betaling av merverdiavgift. For det andre oppheves kravet om at salgsdokumentasjon skal sendes gjennom representant.

Næringsdrivende som driver avgiftspliktig omsetning i Norge uten å ha forretningssted eller hjemsted her, skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret ved representant. I mars 2013 sendte Finansdepartementet forslag på høring om å endre regelverket for slike representanter. Departementet foreslo at representanter ikke lenger skal ha medansvar for innbetaling av merverdiavgift til staten. Forslaget gjaldt dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en stat som Norge har inngått avtale om informasjonsutveksling og bistand til innkreving av merverdiavgift med. Dette krever endringer i merverdiavgiftsloven.

Videre foreslo departementet å oppheve kravet om at salgsdokument (faktura) skal sendes gjennom representanten. Dette krever endringer i merverdiavgiftsforskriften og bokføringsforskriften.

Forslagene er nå vedtatt og trer i kraft 1. juli 2013.

Formålet med forslagene er å modernisere og forenkle regelverket. I grunngitt uttalelse 19. september 2012 konkluderer dessuten EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) med at ordningen er i strid med EØS-avtalen artikkel 11 og 36 i de tilfeller Norge har inngått avtale om informasjonsutveksling og bistand i forbindelse med innkreving av merverdiavgift med en EØS-stat der den næringsdrivende er etablert.

Departementet har igangsatt en større gjennomgang av hele representantordningen. Dette er vurderinger som krever noe lengre tid, men arbeidet vil bli prioritert.

Til toppen