Historisk arkiv

Nytt økonomiregelverk for åpenhet og bedre styring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har fastslått nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter fra 2014. Årsrapporter og årsregnskap skal følge en felles standard og skal offentligjøres. Hensikten er bedre kvalitet, mer åpenhet og mindre omfattende rapportering.

Statlige virksomheters årsrapporter og årsregnskap er i dag bare i liten grad standardisert, og varierer derfor betydelig i innhold, struktur og omfang.

Det nye økonomiregelverket omfatter en overordnet mal for inndeling av årsrapporten og en mer detaljertregulering av årsregnskapsoppstillingen. Endringene skal bidra til å øke kvaliteten på statlige virksomheters årsrapporter og gi departementene mulighet til å redusere omfanget på resultatrapporteringen.

Målet med en standardisering er å:

  • legge bedre til rette for strategisk styring
  • forenkle arbeidet med utarbeiding av årsrapportene
  • gjøre innholdet lettere tilgjengelig
  • gi bedre grunnlag for sammenlikninger over år og på tvers av statlige virksomheter

 

Les / last ned Reglement for økonomistyring i staten (pdf)