Historisk arkiv

Produktivt FATF-møte i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Over 500 deltakere fra 89 forskjellige land var med på FATF-møtene i Oslo fra 16. til 21. juni. - Det har vært gode og produktive møter. Vi gjorde konkrete forberedelser til den neste evalueringsrunden der oppfølgingen av FATFs reviderte standarder for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering skal evalueres, sier Bjørn Skogstad Aamo, president i FATF.

Over 500 deltakere fra 89 forskjellige land var med på FATF-møtene i Oslo fra 16. til 21. juni.


President i FATF, Bjørn Skogstad Aamo, introduserer Hennes Majestet Dronning Maxima av Nederland. (Foto: Tor Martin Bærum/Finansdepartementet)

- Det har vært gode og produktive møter. Vi gjorde konkrete forberedelser til den neste evalueringsrunden der oppfølgingen av FATFs reviderte standarder for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering skal evalueres. FATF fastsatte veiledninger for behandling av nye betalingsformer og politisk eksponerte personer. Omfattende undersøkelser om pengeforfalsking og risiko knyttet til advokaters virksomhet ble lagt fram og vil bli publisert, sier Bjørn Skogstad Aamo, president i FATF fram til 1.juli.

På møtet gikk FATF også gjennom rapporter om hvordan noen av medlemslandene har fulgt opp FATFs standarder. – Det har vært en klar framgang i oppfølgingen av FATF's standarder. Under det norske presidentskapet har Hong Kong, Finland, India og Irland fått nye regler på plass slik at regelverket deres er godkjent. I tillegg har Trinidad og Tobago, Ghana, Venezuela, Bolivia, Brunei Darussalam, Filippinene, Siri Lanka og Thailand, som har hatt alvorlige svakheter i lovverket, gjort så store framskritt at de kunne strykes fra den såkalte "svartelisten", sier Skogstad Aamo.


Hennes Majestet Dronning Maxima av Nederland holder foredrag. (Foto: Tor Martin Bærum/Finansdepartementet)

Finansministeren åpnet plenumsmøtet onsdag 19. juni. Torsdag 21. juni besøkte Hennes Majestet Dronning Maxima av Nederland (UN Secretary- General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development) møtet og holdt et innlegg om forholdet mellom finansiell inkludering og finansiell integritet.

Les også: