Historisk arkiv

Folketrygdfondets styre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

39/2006

Medlemmer med personlige varamedlemmer er i statsråd 12. mai oppnevnte til styret i Folketrygdfondet for perioden 15. mai 2006 til 15. mai 2010.

Pressemelding

Nr.: 39/2006
Dato: 12.05.06
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

Folketrygdfondets styre

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer er i statsråd 12. mai oppnevnte til styret i Folketrygdfondet for perioden 15. mai 2006 til 15. mai 2010:

Erik Keiserud, Oslo (leder)
Varamedlem: Wenche Nistad, Oslo

Mai-Lill Ibsen, Oslo
Varamedlem: Turid Hundstad, Oslo.

Harald Ellefsen, Trondheim (gjenoppnevnt)
Varamedlem: Anne Berit Andersen, Søgne

Synnøve Nymo, Oslo
Varamedlem: Oddbjørg A. Starrfelt, Time

Linda Orvedal, Aurland (gjenoppnevnt)
Varamedlem: Petter Bjerksund, Bergen (gjenoppnevnt)


Følgende personer er oppnevnt tidligere og sitter fram til 30. juni 2008:

Anne Breiby, Ålesund
Varamedlem: Ernst Wroldsen, Tønsberg

Per Arne Olsen, Tønsberg
Varamedlem: Terje Søviknes, Os

Geir-Ketil Hansen, Narvik
Varamedlem: Sonja Tinnesand, Stavanger

Ingvild Myhre, Oslo
Varamedlem: Øyvind Bøhren, Bærum.