Historisk arkiv

Møte med ESA om differensiert arbeidsgiveravgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

19/2006

Regjeringen er nå i dialog med ESA om en gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift i Norge. I den anledning møter finansminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Åslaug Haga ESAs president Bjørn Grydeland i Oslo, fredag 7. april.

Pressemelding

Nr.: 19/2006
Dato: 05.04.06
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

Møte med ESA om differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen er nå i dialog med ESA om en gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift i Norge. I den anledning møter finansminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Åslaug Haga ESAs president Bjørn Grydeland i Oslo, fredag 7. april.

I etterkant av møtet er det lagt opp til at pressen kan få treffe statsrådene og ESA-president Grydeland. Møtet finner sted i Finansdepartementet, og pressen bes møte i resepsjonen senest kl. 10.25.