Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Reorganisering av skatteetaten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

75/2006

I 2007 starter en omfattende reorganisering av skatteetaten. Dette skjer i forståelse med de ansatte og sikrer en god ressursutnyttelse i etaten som fortsatt vil ha en desentralisert struktur.

Pressemelding

Nr.: 75/2006
Dato: 06.10.06
Kontakt: Johanne Slinning, telefon 22 24 42 75, Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83

Reorganisering av skatteetaten

I 2007 starter en omfattende reorganisering av skatteetaten. Dette skjer i forståelse med de ansatte og sikrer en god ressursutnyttelse i etaten som fortsatt vil ha en desentralisert struktur.

Fra tre til to nivå
Etaten endres fra tre til to myndighetsnivåer med Skattedirektoratet sentralt og fem regioner med hvert sitt skattekontor. Dette skattekontoret vil bestå av flere kontorenheter under en felles regionledelse.

Dagens fylkesskattekontor, skattefogdkontor og likningskontor i fylkeshovedstedene slås sammen og blir store enheter i regionens skattekontor. Likningskontorene for øvrig videreføres som lokale enheter.

En skatteetat for brukerne
Alle kontorenhetene skal ha skrankefunksjoner som bistår publikum på hele etatens område; skatt, folketrygdavgift, merverdiavgift, arveavgift og folkeregistrering. Det skal etableres service- og informasjonssentre i regionene.

Flytte oppgaver fremfor folk
Den nye organiseringen gir mulighet for en mer fleksibel arbeidsfordeling og utjevning av arbeidsbelastningen ved at oppgaver flyttes fra Oslo og Akershus til Nord-Norge og Midt-Norge. I tillegg vil enkelte kontorenheter få tildelt landsdekkende, spesialiserte oppgaver. Ny organisering vil gi sterke og kompetente fagmiljø med bredde- og spisskompetanse.

Regionene/Skattekontorene

- Skattekontoret Nord-Norge for Finnmark, Troms og Nordland.
Regionledelsen i Tromsø.

- Skattekontoret Midt-Norge for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
Regionledelsen i Trondheim.

- Skattekontoret Vestlandet for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
Regionledelsen i Bergen.

- Skattekontoret Sør-Østlandet for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.
Regionledelsen i Skien.

- Skattekontoret Østlandet for Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland.
Regionledelsen i Oslo.

Mange av fylkeshovedstedene som ikke tildeles regionledelse vil få landsdekkende og regionale spesialoppgaver. Slike oppgavetildelinger vil kunne gi tilnærmet like mange årsverk som disse skattekontorene ville fått ved regionsledelse.

Til toppen