Historisk arkiv

Forslag til endringer i forsikringsloven – fellespensjonskasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem lovforslag som åpner for at flere uavhengige foretak kan gå sammen og etablere en fellespensjonskasse.

- Adgang til å etablere fellespensjonskasser vil kunne legge til rette for stordriftsfordeler og kostnadsbesparelser for de foretak som samarbeider om dette. Videre vil en slik adgang kunne bidra til å styrke konkurransen i markedet for pensjonsforsikring, sier statssekretær Bjørn Arild Gram (Sp).

Til nå har en pensjonskasse omfattet pensjonsordning for ett foretak, pensjonsordning for flere foretak i samme konsern eller et kommunalt konsernlignende forhold (konsernpensjonskasse) eller pensjonsordninger for flere kommuner (interkommunal pensjonskasse). Flere uavhengige foretak har derimot ikke hatt adgang til å etablere en pensjonskasse.

Lovforslaget er en oppfølgning av anmodningsvedtak i Stortinget 26. mai 2005 der Stortinget ba Regjeringen ”fremje lovforslag om felles pensjonskasse for fleire private verksemder, utan fellesordning for premieutrekning, etter mønster av ein interkommunal pensjonskasse”, og bygger på Banklovkommisjonens utredning NOU 2006: 12.

De generelle reglene om pensjonskasser i forsikringsloven vil også gjelde for fellespensjonskasser. Samarbeidet mellom foretakene og etableringen av en fellespensjonskasse vil være basert på en avtale som omfatter alle foretakene som inngår i fellespensjonskassen. Det er videre foreslått en del særlige regler vedrørende utforming av vedtektene, fellespensjonskassens øverste organ og forhold knyttet til endringer i samarbeidet som ligger til grunn for fellespensjonskassen.