Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Lovutvalg skal vurdere revisjonsplikt for små foretak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Et lovutvalg som blant annet skal vurdere om små foretak skal være unntatt fra revisjonsplikt ble i dag oppnevnt i statsråd. Utvalget skal ledes av professor Rune Sæbø.

- Kreditorer, investorer, skattemyndigheter med flere har behov for å forsikre seg om at informasjonen i foretakenes regnskaper er korrekt. Revisjon er et sentralt virkemiddel for å sikre dette. Samtidig medfører revisjon kostnader for foretakene. For lovpliktig revisjon må det kreves at disse kostnadene står i rimelig forhold til nytten ved revisjon, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Vi må også vurdere betydningen av at våre naboland, Danmark, Finland og Sverige, nylig har innført eller er i ferd med å innføre unntak fra revisjonsplikt for de minste aksjeselskapene. Jeg har derfor tatt initiativ til å utrede revisjonsplikten for de minste foretakene i Norge, sier finansministeren.

Det er lagt vekt på at utvalget bør stå fritt til om det vil foreslå unntak fra revisjonsplikten og hvilke terskelverdier som i så fall bør settes.

- I de senere år har vi sett en utvikling i retning av at mange norske småbedrifter driver virksomheten sin gjennom norskregistrerte utenlandske selskaper (NUF). Utredningsarbeidet skal sikre likestilling av revisjonsplikt mellom norske aksjeselskaper og NUF'er, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I dag har alle norske aksjeselskap revisjonsplikt, mens utenlandske selskaper med NUF-etablering er unntatt fra revisjonsplikt i Norge dersom årlig omsetning er under fem millioner kroner. Det er viktig at reglene her blir like. Utvalget skal derfor ha som utgangspunkt at det ikke skal være forskjell i revisjonsplikten avhengig av om foretaket driver virksomhet i Norge i NUF eller om selskapet er norsk. Utvalget skal foreslå hva kravet bør være.

Utvalget har fått følgende sammensetning basert på forslag fra berørte instanser:

Leder:

 • Professor Rune Sæbø, Bergen

Medlemmer (oppnevnt etter forslag fra):

 • Professor Aasmund Eilifsen, Bergen
 • Seksjonssjef Kjersti Elvestad, Oslo (Kredittilsynet)
 • Revisjonssjef Else Annie Hansen, Vestvågøy (Landsorganisasjonen)
 • Adm. dir. Per Hanstad, Oslo (Den norske Revisorforening)
 • Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, Oslo (Næringslivets Hovedorganisasjon)
 • Seniorrådgiver Inger Helene Iversen, Sel (Skattedirektoratet)
 • Adm. dir. Sandra Riise, Oslo (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening)
 • Kredittsjef Odd Kristian Stavaas, Trondheim (Finansnæringens Hovedorganisasjon)
 • Statsautorisert revisor, Ingjald Sørhøy, Oslo (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon)
 • Førstekonsulent Per Sigvald Wang, Østre Toten (Justisdepartementet)


 

Til toppen