Historisk arkiv

Finansdepartementet

Storebrand får tillatelse til kjøp av SPP

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt tillatelser som åpner for at Storebrand kan kjøpe det svenske forsikringskonsernet SPP.

Finansdepartementet har i dag gitt tillatelser til Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS som åpner for at Storebrand Livsforsikring AS kan kjøpe det svenske forsikringskonsernet SPP via et nyopprettet svensk holdingselskap. Storebrand søkte 17. september 2007.

Kredittilsynet tilrådet 26. oktober 2007 at Finansdepartementet gir tillatelse til oppkjøpet.

Les Kredittilsynets tilrådning her.

________________

Nytt vedtak

Finansdepartementet viser til søknad fra Storebrand Livsforsikring AS 7. desember 2007 om at det utvises en viss fleksibilitet i forhold til de vilkår om opptak av evigvarende ansvarlig lån og fondsobligasjonslån som ble stilt i departementets vedtak 16. november 2007. Departementet har 9. januar 2008 truffet vedtak om å endre vedtak av 16. november 2007. Les nye vedtaket her.
_________________

Finansdepartementets vedtak med tillatelser og vilkår er tilgjengelig i høyre marg.