Historisk arkiv

Aktivt og fleksibelt kjøp av klimakvoter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det kan kjøpes klimakvoter for 4,1 milliarder kroner før 2012. Finansdepartementet setter nå i gang en oppsøkende og fleksibel prosedyre for kvotekjøp.

Det kan kjøpes klimakvoter for 4,1 milliarder kroner før 2012. Finansdepartementet setter nå i gang en oppsøkende og fleksibel prosedyre for kvotekjøp.

- Vårt mål er å aktivt bidra til å utvikle et velfungerende internasjonalt marked for klimakvoter. Vi må sikre at investeringer i CDM-prosjekter både gir bidrag som har klimaeffekt og innebærer inntektsoverføringer til fattige land, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Etter at Finansdepartementet i høst gikk bredt ut med en anbudskonkurranse for prosjekter i Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) går departementet nå over til en mer fleksibel innkjøpsprosedyre hvor kontakter kan inngås løpende.  Anbud ble i første omgang valgt for å sikre at alle potensielle tilbydere fikk en mulighet til å fremme sine prosjekter. En erfaring med denne runden var imidlertid at det var kun var et lite utvalg land som var representert blant prosjektene.

- Skal vi lykkes i å fremme utvikling av klimaprosjekt i land hvor det i utgangspunktet er få eller ingen prosjekter, må vi bruke en mer fleksibel innkjøpsprosess enn anbud, sier Kristin Halvorsen.

Norge har bidratt både bilateralt og gjennom multilaterale organer til utvikling av klimatiltak i utviklingsland. Dette har skjedd gjennom bidrag til kapasitetsbygging og gjennom deltaking i fond. Finansdepartementet vil nå aktivt styrke dette arbeidet gjennom ambassadene, og besøker i disse dager land i Afrika og Asia for å identifisere nye prosjekter.

Regjeringen kan inngå avtale om levering av kvoter med alle prosjekter, men betaler ikke for kvotene før de er FN-godkjent. Slike prosjekter har vært gjennom en omfattende godkjenningsprosedyre som involverer flere uavhengige ledd. Gjennom det siste året har godkjenningsprosedyrene i FN-organet (Executive Board i UNFCCC) blitt styrket. De analyserer nå alle prosjekter, i motsetning til et utvalg av prosjekter slik tilfellet var frem til 2007. Sertifiseringsinstitutter har analysert og anbefalt prosjektet før det kommer til FN-organet for godkjenning.