Historisk arkiv

Boligsparing for ungdom (BSU) utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å utvide BSU-ordningen fra 2009 ved at årlig maksimalt sparebeløp økes fra 15 000 kroner til 20 000 kroner, og ved at maksimalt samlet sparebeløp økes fra 100 000 kroner til 150 000 kroner. Økningen vil komme unge som sparer til bolig til gode.

Regjeringen foreslår å utvide BSU-ordningen fra 2009 ved at årlig maksimalt sparebeløp økes fra 15 000 kroner til 20 000 kroner, og ved at maksimalt samlet sparebeløp økes fra 100 000 kroner til 150 000 kroner. Økningen vil komme unge som sparer til bolig til gode.

Personer under 33 år som sparer i BSU-ordningen, kan få fradrag i skatten for 20 prosent av det årlige sparebeløpet. Det er et vilkår for fradraget at sparebeløpet anvendes til erverv av bolig eller nedbetaling av gjeld på bolig.

I 2006 hadde om lag 235 000 personer skattefradrag knyttet til BSU, og disse fikk i gjennomsnitt 1 900 kroner i skattefradrag. Det samlede fradraget utgjorde om lag 440 millioner kroner.