Historisk arkiv

Garanti for andel av innskudd i Kaupthings filial i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon er det i dag besluttet at staten garanterer for den andel av innskudd i den norske filialen av Kaupthing Bank som skal dekkes av den islandske innskuddsgarantiordningen. Den islandske innskuddsgarantiordningen skal dekke opp til motverdien av ca. 20 000 euro per innskyter. Rammen for garantien er satt til 400 millioner kroner.

Ved kongelig resolusjon er det i dag besluttet at staten garanterer for den andel av innskudd i den norske filialen av Kaupthing Bank som skal dekkes av den islandske innskuddsgarantiordningen. Den islandske innskuddsgarantiordningen skal dekke opp til motverdien av ca. 20 000 euro per innskyter. Rammen for garantien er satt til 400 millioner kroner.

Innskytere i den norske filialen av Kaupthing Bank er gjennom Kaupthings "topping up" medlemskap i Bankenes sikringsfond i tillegg dekket av den norske sikringsordningen for opp til 2 millioner kroner med fradrag for det beløp som skal dekkes av den islandske innskuddsgarantiordningen.

Staten vil samarbeide med Bankenes sikringsfond med hensyn til videre behandling av garanterte innskudd.