Historisk arkiv

Justering av bytteordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Etter anmodning fra Norges Bank legger Finansdepartementet opp til visse endringer i ordningen med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot statspapirer. Bankene kan dermed også delta gjennom sine kredittforetak, ved at bankeide kredittforetak med tillatelse til å utstede OMF kan delta i bytteordningen.

Denne endringen omtales i proposisjon til Stortinget om ny saldering av statsbudsjettet for 2008 som legges fram fredag denne uken. Samtidig vil staten frafalle kravet om sikkerhetspåfylling i løpetiden til bytteavtalene under visse forutsetninger. Det vil komme nærmere regler om dette.

Hensikten med disse endringene er at flest mulig banker raskt kan delta i ordningen. Endringene vil bli gjort gjeldende fra og med auksjoner som gjennomføres etter 7. desember.

Les brevet fra Norges Bank her.