Historisk arkiv

Nordlandsbanken fortsetter som datterbank til DnB NOR

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fattet vedtak om at DnB NOR Bank ASA får fortsatt dispensasjon til å eie Nordlandsbanken som en egen datterbank. Den nye dispensasjonen er tidsbegrenset til tre år fra vedtakets dato.

DnB NOR Bank har to ganger tidligere fått tidsbegrenset dispensasjon til å eie Nordlandsbanken, sist ved vedtak 19. juli 2005. Den nye dispensasjonen er begrunnet i at departementet ønsker å avvente behandlingen av Banklovkommisjonens arbeid med ny finanslov før saken avgjøres endelig. Banklovkommisjonen har ikke ferdigstilt sitt arbeid med en ny finanslov. EU har også vedtatt direktivendringer som skal gjennomføres i norsk rett.

Les vedtaket her.