Historisk arkiv

Lysark til seminar og pressekonferanse om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Lysark av finansminister Kristin Halvorsen og ekspedisjonssjef Martin Skancke.

Lysark til presseseminar 4. april 2008 om St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007. Av ekspedisjonssjef Martin Skancke.

Lysark til pressekonferanse 4. april 2008 om St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007. Av finansminister Kristin Halvorsen.

Lysarkene er lagt ut i pdf-format.