Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye tiltak for lån til næringsliv og husholdninger 9. februar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen legger fram nye tiltak 9. februar som skal styrke bankenes utlånsevne, slik at at næringslivet og husholdningene lettere skal få nye lån, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Regjeringen legger fram nye tiltak 9. februar som skal styrke bankenes utlånsevne, slik at at næringslivet og husholdningene lettere skal få nye lån, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

- Vi er inne i en alvorlig internasjonal finanskrise, og utsiktene for den økonomiske utviklingen er kraftig svekket, sier finansministeren.

Regjeringen følger situasjonen i bankene nøye. Norske banker hadde tilfredsstillende resultater de tre første kvartalene i 2008, og utlånstapene i bankene var fortsatt lave.

- Selv om norske banker er solide, må de sørge for fortsatt tilfredsstillende lønnsomhet og egenkapital for å møte svakere konjunkturer. Vi er kjent med at en del banker nå sikter mot en høyere kjernekapitaldekning for å sikre tilgang til finansiering til akseptable vilkår. Dersom bankene ikke får skaffet kapital til akseptable vilkår, kan det bli vanskelig for næringsliv og husholdninger å få nye banklån, sier Halvorsen. 

- Etter Regjeringens vurdering er det nå riktig å bruke finanspolitikken for ytterligere å stimulere økonomien. Finanspolitikken kan ikke forhindre den avdempingen som nå ventes, men målrettede tiltak kan bidra til å dempe tilbakeslaget, og stimulere sysselsettingen. Mandag legger vi derfor frem forslag til endring av statsbudsjettet 2009. Forslagene er innrettet for å stimulere sysselsettingen, bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi, sier finansminister Halvorsen.

Til toppen