Forsiden

Historisk arkiv

Enklere regler for «hawala»-virksomhet og andre pengeoverføringsvirksomheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til regulering av adgang til å tilby betalingstjenester. – Vi foreslår enklere regler for såkalt «hawala»-virksomhet for å bidra til at slike pengeoverføringsvirksomheter kan drives i lovlige former, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til regulering av adgang til å tilby betalingstjenester. – Vi foreslår enklere regler for såkalt «hawala»-virksomhet for å bidra til at slike pengeoverføringsvirksomheter kan drives i lovlige former, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Det foreslås å regulere adgangen til å tilby betalingstjenester i Norge i tråd med EØS-regler. Forslaget innebærer i tillegg til å regulere betalingsforetak, at det fastsettes  enklere regler for, og lempeligere krav til, begrenset pengeoverføringsvirksomhet, for å legge bedre til rette for uformelle verdioverførings¬systemer som «hawala»-virksomhet og lignende.

– I dag drives «hawala»-virksomhet stort sett utenfor myndighetenes kontroll. Ved å senke kravene for registrering, tillatelse og krav til kapital, legges det til rette for at slike virksomheter får en realistisk mulighet til å drive lovlig, samtidig som virksomheten er underlagt offentlig kontroll, påpeker Sigbjørn Johnsen.  ”Hawala” gir personer bosatt i Norge, mulighet til å sende penger hjem til familie som bor i deler av verden som ikke har et fungerende banksystem. Dette er et særdeles viktig bidrag til den lokale økonomien i mange fattige land. Slik sett har det lenge vært et politisk ønske å kunne legge til rette for regulerte og lovlige alternativer for slik pengeoverføring. Jeg er svært glad vi nå får dette på plass, sier Johnsen.

– Kostnaden for pengeoverføringer til utlandet kan ofte være høy, og markedet for denne typen tjenester er lite oversiktlig.  Dette tiltaket skal bidra til at en større andel av tjenestene skjer i regulerte former, og vil forhåpentlig bidra til åpenhet og sterkere konkurranse, som tjener forbrukerne, sier barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Regjeringen er opptatt av at også foretak som drives etter de enklere reglene underlegges effektivt og reelt tilsyn, blant annet for å sikre at foretakene ikke medvirker til hvitvasking og terrorfinansiering. Det foreslås derfor at foretak som driver etter de enklere reglene underlegges regnskaps- og revisjonsplikt, hvitvaskingsreglene samt fullt tilsyn fra Finanstilsynet. Foretak med begrenset tillatelse kan kun tilby betalingstjenesten pengeoverføringer, og kan etter forslaget maksimalt overføre 5 millioner kroner per måned.