Forsiden

Historisk arkiv

Forslag om tilpasninger i private tjenestepensjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonens leder Erling Selvig overleverte i dag en utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen til Finansdepartementet.

Banklovkommisjonens leder Erling Selvig og statssekretær Ole Morten Geving

Utredningen er den første av to utredninger, og inneholder utkast til lovforslag som er nødvendige for at private skattebegunstigede tjenestepensjonsordninger kan tilpasses de nye reglene om alderspensjon i folketrygden som trer i kraft 1. januar 2011.

– Det er svært viktig å få på plass endringer i lovene om private kollektive pensjonsordninger slik at disse harmonerer med den økte fleksibiliteten som innføres gjennom pensjonsreformen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Banklovkommisjonen foreslår blant annet adgang til fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år. Banklovkommisjonen foreslår også valgfri pensjoneringsgrad og uttak av pensjon samtidig som man er i inntektsgivende arbeid.

Les mer om forslagene i Banklovkommisjonens pressemelding.

Utredningen vil nå bli sendt på høring. Finansdepartementet tar sikte på å fremme en lovproposisjon i løpet av høsten 2010, slik at endringer kan tre i kraft fra 1. januar 2011.

Banklovkommisjonens utredning NOU 2010: 6

Banklovkommisjonens utredning er sendt på høring. Se høringssaken her.

______________

Publisert 05.05.2010. Oppdatert 11.05.2010