Historisk arkiv

Øl og vin likestilles i reglene for fradragsrett for bevertning av forretningsforbindelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Utviklingen i norske samfunnsforhold og mat- og drikkekultur har gjort denne forskjellsbehandlingen mellom øl og vin nokså utidsmessig. Det er ikke noen gode grunner til at øl og vin skal behandles ulikt som måltidsdrikke, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Illustrasjonsbilde

Departementet har i brev til Skattedirektoratet bedt om at øl og vin likestilles i reglene for fradragsrett for bevertning av forretningsforbindelser, slik at kostnader til servering av vin til måltid gir fradragsrett på linje med kostnader til øl innenfor en fradragsramme (for tiden kr 360 per person). 

Etter Skattedirektoratets gjeldende skatteforskrift er det ikke fradragsrett for kostnader til servering av vin og brennevin til forretningsforbindelser. I utgangspunktet avskjærer skatteloven fradragsrett for representasjon. Det gis likevel fradrag for utgifter til ”beskjeden bevertning” innenfor nærmere rammer fastsatt i Skattedirektoratets skatteforskrift § 6-21-2. Helt siden 1974 har ett av vilkårene her vært at det ikke serveres vin eller brennevin til maten. Dersom det serveres vin eller brennevin, vil verken kostnadene til mat eller drikke være fradragsberettiget. Kostnader til servering av øl gir derimot fradragsrett.

Endringen omfatter ikke servering av brennevin. For brennevin forutsettes det gjeldende regime videreført, det vil si at servering av brennevin ikke gir fradragsrett for noen del av bevertningskostnadene.

Det mer liberale fradragsregimet for sosiale tilstelninger for ansatte i en bedrift berøres ikke av endringen.