Historisk arkiv

Banklovkommisjonen: Utkast til ny finanslovgivning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet mottok i dag Banklovkommisjonens utredning nr 24 om ny finanslovgivning. - Utredningen legger til rette for en moderne finanslovgivning av høy kvalitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet mottok i dag Banklovkommisjonens utredning nr 24 om ny finanslovgivning.
- Utredningen legger til rette for en moderne finanslovgivning av høy kvalitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

 
Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Mandatet har senere blitt supplert. Kommisjonen har utført en rekke prioriterte oppdrag fra departementet, særlig vedrørende forsikrings- og pensjonslovgivningen. Kommisjonen har hittil avgitt 23 utredninger med utkast til lovregler. I utredning nr 24, som ble overlevert i dag, har kommisjonen gjennomgått finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon, og utarbeidet et utkast til samlet ny lov om finansforetak og finanskonsern.

- Banklovkommisjonen har utført et svært omfattende arbeid. Jeg ser fram til å sluttføre behandlingen av utkastet til en ny, moderne og samordnet lov om finansforetak og finanskonsern, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Utvalgets utredning skal sendes umiddelbart på høring med fire måneders frist.

 

Les mer: