Historisk arkiv

Financial Action Task Force (FATF)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Norge overtar som visepresident i Financial Action Task Force (FATF) fra juli 2011 og som president fra juli 2012. FATF er en internasjonal samarbeidsgruppe for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme opprettet i 1989.

Norge overtar som visepresident i Financial Action Task Force (FATF) fra juli 2011 og som president fra juli 2012. FATF er en internasjonal samarbeidsgruppe for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme opprettet i 1989.

På plenumsmøtet i FATF 25. februar 2011 ble det besluttet at Norge overtar vervet som visepresident i FATF fra juli 2011 og deretter vervet som president fra juli 2012. Presidentvervet varer i ett år, fram til juli 2013. Norges kandidatur fikk bred støtte i FATF. At Norge nå overtar som visepresident og deretter president i FATF viser at Norge deltar aktivt i kampen mot økonomisk kriminalitet, og prioriterer internasjonalt arbeid i forbindelse med dette, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Som aktiv bidragsyter til FATF, er det viktig at Norge også tar sin del av ledelsesansvaret i dette ledende internasjonale forumet innen bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Norges visepresident- og presidentkandidat Bjørn Skogstad Aamo sammen med finansminister Sigbjørn Johnsen.

Norges visepresident- og presidentkandidat er nåværende finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Skogstad Aamo vil bli ansatt i Finansdepartementet etter å ha fratrådt som direktør for Finanstilsynet. Han vil som visepresident, og deretter som president i FATF, ha FATF-arbeidet som en av sine hovedoppgaver.

Les mer om resultatene fra det siste FATF-møtet her

Financial Action Task Force (FATF) er en internasjonal samarbeidsgruppe opprettet av G-7-landene i 1989 for bekjempelse av hvitvasking av penger fra narkotikakriminalitet og annen kriminalitet. FATF har nå 36 medlemmer; de fleste OECD-landene, samt blant annet Argentina, Brasil, Kina, Singapore, India, Hong Kong, Russland og Sør-Afrika. Også EU-kommisjonen er medlem av FATF. Norges delegasjon til FATF består av representanter fra Finansdepartementet (leder), Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Finanstilsynet, ØKOKRIM og Politidirektoratet. FATF har utarbeidet 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking av penger. Disse anerkjennes som de ledende internasjonale standarder på området. Anbefalingene, som er rettet til medlemsstatene, innebærer blant annet at det skal stilles krav til finansinstitusjonene om identifikasjon av kunder og rapportering av mistenkelige transaksjoner til myndighetene. Hvitvasking skal være straffbart og midler skal kunne inndras. Det stilles krav til justis- og politisamarbeid over landegrensene mv. FATF har også utarbeidet 9 spesialanbefalinger om tiltak mot finansiering av terrorisme. Formålet med spesialanbefalingene er å forhindre at terroristene og deres støttespillere får adgang til det internasjonale finansielle system og at eventuelle midler båndlegges.

Les mer om FATF

____________________

Statssekretær Roger Schjervas presentasjon av handlingsplan mot økonomisk kriminalitet
Les planen her
Nyhetssak om handlingsplanen
Nett-TV fra presentasjonen