Historisk arkiv

Pressekonferanse om Finanskriseutvalgets utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finanskriseutvalgets utredning blir overlevert finansminister Sigbjørn Johnsen tirsdag 25. januar klokken 11.00. Utvalgets leder Jon M. Hippe vil orientere om utvalgets forslag.

Finanskriseutvalgets utredning blir overlevert finansminister Sigbjørn Johnsen tirsdag 25. januar klokken 11.00. Utvalgets leder Jon M. Hippe vil orientere om utvalgets forslag.

Finanskriseutvalget ble oppnevnt i juni 2009, og har blant annet hatt som mandat å se på den norske finansmarkedsreguleringen i lys av finanskrisen, årsaker til den internasjonale finanskrisen, og hvordan denne har virket inn på det norske finansmarkedet.

Pressekonferansen vil være på møterom 153 i Finansdepartementet, Akersgata 40. På grunn av plasshensyn må man vise gyldig pressekort for å komme inn. Av hensyn til registrering i resepsjonen ber vi om at journalister møter senest klokken kl. 10.55.

Andre som ønsker å følge overleveringen kan følge den på nett-TV. Sendingen starter klokken 11.00, og pressemelding og utredning vil være tilgjengelig på Finansdepartementets nettside fra samme tidspunkt.