Historisk arkiv

Rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har oppnevnt et rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål. Utvalget vil ledes av professor Steinar Holden og skal gi faglig råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

– Det er viktig at det er bred tillit til de analyser og vurderinger som ligger til grunn for utformingen av den økonomiske politikken, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
For å videreutvikle Finansdepartementets faglige plattform og for å styrke kontakten med andre økonomiske fagmiljøer har departementet opprettet et rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål.

Modell- og metodeutvalget vil ledes av professor Steinar Holden. Som utvalgsmedlemmer oppnevnes professorene Torben Andersen, Hilde Bjørnland, Lene Foss, Øystein Thøgersen og Ragnar Torvik. I tillegg oppnevnes forskningsdirektør Torbjørn Hægeland og spesialrådgiver Ragna Alstadheim, samt ekspedisjonssjefene Nina Bjerkedal og Knut Moum fra Finansdepartementet.

– Vi har lagt vekt på å sette sammen et bredt og faglig sterkt utvalg. Det synes jeg vi har lykkes godt med. Med professor Torben Andersen fra Århus universitet vil utvalget også ha et meget dyktig utenlandsk medlem, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Det legges opp til at utvalget starter sitt arbeid rett over sommeren. Finansdepartementet vil fungere som utvalgets sekretariat.

– Det er utvalget selv, i samråd med Finansdepartementet, som vil fastlegge hvilke saker som skal tas opp. Referat fra utvalgets møter vil bli offentliggjort på departementets internettsider, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Utvalget vil regelmessig, for eksempel en gang i året, arrangere åpne seminarer om faglige og metodiske spørsmål.

 

Se også: