Historisk arkiv

Statens pensjonsfond utland: Nye beslutninger om utelukkelse og observasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland har gitt tilrådning om utelukkelse av fire selskaper fra fondet. Finansdepartementet har besluttet å utelukke to selskaper, å sette ett selskap til observasjon og ikke å utelukke ett selskap fra investeringsuniverset.

  • Finansdepartementet utelukker selskapene FMC Corporation og Potash Corporation of Saskatchewan fra Statens pensjonsfond utland sin investeringsportefølje. Uttrekket begrunnes i de etiske retningslinjenes kriterium om særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer. Årsaken er selskapenes kjøp av fosfat fra ikke-selvstyrte områder i Vest-Sahara.
    Les mer: To selskaper utelukkes fra fondets investeringsunivers

  • Finansdepartementet setter Alstom S.A til observasjon fordi det risiko for grov korrupsjon i selskapets virksomhet. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland skal overvåke Alstom i fire år.
    Les mer: Selskap settes til observasjon på grunn av risiko for korrupsjon

  • Finansdepartementet har besluttet ikke å følge Etikkrådets tilrådning om å utelukke selskapet PetroChina fra Statens pensjonsfond utland sitt investeringsunivers.
    Les mer: Finansdepartementet utelukker ikke PetroChina


- Statens pensjonsfond utland skal forvaltes på en ansvarlig måte, og i henhold til de etiske retningslinjene. Vi benytter oss av flere virkemidler i arbeidet med ansvarlig investeringspraksis, blant annet utelukkelse, observasjon og aktivt eierskap, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet har tidligere to ganger valgt ikke å følge Etikkrådets anbefalinger. I 2009 valgte departementet å sette Siemens til observasjon. I 2008 endret Etikkrådet sin tilråding i en barnearbeidssak der aktivt eierskap ga gode resultater.

 - Korrupsjon er et alvorlig problem som går til kjernen av god selskapsstyring. Dagens beslutning om observasjon er første gang dette virkemiddelet tas i bruk etter at det ble inkludert i de etiske retningslinjene. Vi legger vekt på å bruke de virkemidlene som etter en totalvurdering framstår som best egnet, fortsetter finansminister Johnsen.

Fra tidligere er 53 selskaper utelukket fra fondet av etiske hensyn. Selskapene er blant annet utelukket på grunn av produksjon av klasevåpen, alvorlig miljøskade, tobakksproduksjon og grove krenkelser av menneskerettigheter.