Historisk arkiv

Priv. til red.:

Presseinvitasjon: Statsbudsjettet for 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2013 legges frem mandag 8. oktober klokken 10.00. Finansminister Sigbjørn Johnsens pressekonferanse starter klokken 12.30 i Plenumssalen i R4. Budsjettdokumentene kan hentes fra kl 10.00 utenfor Plenumssalen i R4 (Inngang fra Møllergata 17).

Kl. 06.30: Finansminister Sigbjørn Johnsen er tilgjengelig for en kort kommentar til pressen. Kontaktperson for finansministeren er politisk rådgiver Randi Ness, tlf. 907 61 682. Hun vil være til stede fra kl 06.15. Vennligst ta hensyn til beboerne i området og vær oppmerksom på at dette er et trafikkert område.

Kl. 10.00: Finansminister Sigbjørn Johnsen holder finanstalen i Stortinget. Finanstalen blir overført for journalister på storskjerm i Plenumssalen, R4. Pressehefte og budsjettdokumentene er tilgjengelige på regjeringen.no fra klokken 10.00.

Kl. 12.30: Finansministeren holder pressekonferanse i Plenumssalen, R4. Inngang fra Møllergaten nr 17. Pressekonferansen overføres direkte på Nett-TV.

Statsbudsjettet blir også presentert på statsbudsjettportalen www.statsbudsjettet.no. I tillegg til budsjettdokumentene og pressestoff inneholder nettportalen en A-Å-oversikt over aktuelle tema og en fylkesvis oversikt over tiltakene i statsbudsjettet.

Budsjettdokumenter i papirversjon kan hentes fra klokken 10.00 i Plenumssalen, R4. Hovedregelen er et sett per person. De som ønsker flere eksemplarer kan bestille hos Fagbokforlaget (offpub@fagbokforlaget.no). Offentlig sektor kan bestille hos Departementenes Servicesenter (publikasjonsbestilling@dss.dep.no).