Historisk arkiv

Tiltak mot svart arbeid – krav om føring av personalliste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet legger i dag frem forslag om at det i enkelte bransjer stilles krav om at det skal føres en liste over hvilke personer som til enhver tid er på jobb. – Personallisteordningen vil være et viktig tiltak mot svart arbeid, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet legger i dag frem forslag om at det i enkelte bransjer stilles krav om at det skal føres en liste over hvilke personer som til enhver tid er på jobb.  – Personallisteordningen vil være et viktig tiltak mot svart arbeid, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

 
– Svart arbeid fører til uheldig konkurransevridning og at det offentlige taper inntekter, sier Johnsen.

Finansdepartementet foreslår nå å innføre en personallisteordning i bransjene restaurant/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted. Ordningen stiller krav om at det på disse arbeidsplassene skal føres og oppbevares en daglig oppdatert liste over hvilke personer som til enhver tid er på jobb. For de virksomhetene som ikke har eksisterende personalsystemer vil forslaget kunne medføre noe økt byrde. Virksomheter som har slike systemer vil kunne benytte disse for å holde oversikt over sine ansatte.

Formålet med ordningen er å gjøre det enklere for skattemyndighetene å avdekke svart arbeid ved kontroll på arbeidsplassen. Erfaringer fra en tilsvarende ordning i Sverige viser at ordningen i tillegg vil bidra til å øke innrapporteringen av lønn, og at den dermed også vil øke seriøsiteten innenfor de bransjene som vil bli omfattet av ordningen. Skatteunndragelsesutvalget og Bokføringsstandardstyret i Norsk Regnskapsstiftelse har foreslått å innføre en tilsvarende ordning i Norge.