Historisk arkiv

Sammensetning av skatteutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Administrerende direktør Hans Henrik Scheel (utvalgsleder), Bærum
Førsteamanuensis Annette Alstadsæter, Oppegård
Fagdirektør Beate Bentzen, Oslo
Advokat Joachim M. Bjerke, Oslo
Advokat Aleksander Grydeland, Oslo
Professor Guttorm Schjelderup, Bergen
Justitieråd Kristina Ståhl, Sverige
Professor Peter Birch Sørensen, Danmark

Hans Henrik Scheel er administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. Scheel har tidligere vært ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet. Han har vært medlem i Aarbakkegruppens og Skaugeutvalgets utredninger som la grunnlaget for skattereformene i 1992 (NOU 1989: 14, NOU 1990: 27 og NOU 1991: 17) og 2006 (NOU 2003: 9).

Annette Alstadsæter er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har særlig arbeidet med personers og bedrifters skattetilpasning. Hun har blant annet utredet problemstillingen for den svenske ekspertgruppen for offentlig økonomi (ESO).

Beate Bentzen har arbeidet over 20 år i Finansdepartementets skattelovavdeling. I tillegg har hun erfaring fra praktisk ligningsarbeid fra Oljeskattekontoret. Hun har også erfaring fra Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor.

Joachim M. Bjerke er advokat og partner og leder av skattegruppen i advokatfirmaet BA-HR. Han har inngående kjennskap til selskapsskatt, herunder internprising og internasjonale forhold.

Aleksander Grydeland er advokat og partner i Ernst & Young. Han har arbeidet mange år i PwC og har tidligere vært leder for skatteavdelingen i Aker Solutions. Han har omfattende praktisk erfaring med internasjonal selskapsbeskatning.

Guttorm Schjelderup er professor ved Norges Handelshøyskole og har de siste årene blant annet forsket på beskatning av multinasjonale selskaper. Han var leder av Rederiskatteutvalget (NOU 2006: 4) og Kapitalfluktutvalget (NOU 2009: 19). Han leder i dag Norwegian Centre for Taxation ved Norges Handelshøyskole.

Kristina Ståhl er justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen og professor i finansrett ved Universitetet i Uppsala. Ståhl har deltatt i flere svenske skatteutredninger. Hun er sakkyndig i den pågående svenske företagsskattekommittén.

Peter Birch Sørensen er professor ved Københavns Universitet. Sørensen har forsket på emner innen makroøkonomi og skatteøkonomi, herunder bedrifts- og kapitalbeskatning. Han har bidratt i en rekke offentlige utredningsarbeider, også internasjonalt (blant annet Mirrlees Review, Ruding Committe, skatteutredning i Sverige og Canada). Sørensen var medlem av Skaugeutvalget.