Forsiden

Historisk arkiv

Etiske retningslinjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV

Finansminister Kristin Halvorsen presenterer avgjørelser om etisk forvaltning av Statens Pensjonsfond - Utland torsdag 3. september klokka 10.30.