Historisk arkiv

Evaluering av skattereformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV

Finansminister Sigbjørn Johnsen presenterte Regjeringen sin evaluering av skattereformen. Innføring av utbytteskatt og forbedringer i formuesskatten har gitt et mer omfordelende og mer rettferdig skattesystem.

Regjeringen har i dag lagt fram en evaluering for Stortinget som viser gode resultater av reformen. Innføring av utbytteskatt og forbedringer i formuesskatten har gitt et mer omfordelende og mer rettferdig skattesystem.