Historisk arkiv

Nett-TV: Perspektivmeldingen 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

8. februar presenterte statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen Perspektivmeldingen 2013.

I Perspektivmeldingen drøfter Regjeringen viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene. Konsekvensene av at vi lever lenger, står sentralt. Det samme gjør vekstevnen i norsk økonomi. Hvordan kan vi styrke bærekraften i de offentlige velferdsordningene og videreutvikle den norske velferdsmodellen til glede for kommende generasjoner?