Historisk arkiv

Nett-TV: Banklovkommisjonens utredning om overgangsregler for foretakspensjonsordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV

Banklovkommisjonen overleverte 7. januar en ny utredning om tilpasning av lovreglene for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor til folketrygdreformen.

- Denne utredningen inneholder utkast til regler for overgang fra eksisterende ytelsesordninger til det nye pensjonsproduktet Banklovkommisjonen foreslo sist sommer. Utkastet berører mange parter og har stor økonomisk betydning, og sendes på høring med tre måneders frist, sa finansminister Sigbjørn Johnsen.