Historisk arkiv

Video: Klarer vi å løse utfordringene?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Perspektivmeldingen 2013

Perspektivmeldingen 2013 ble lagt frem 8. februar 2013. Den peker på noen forutsetninger for fortsatt økonomisk vekst og på mulige skritt i retning av en bærekraftig offentlig sektor. I denne videoen deler daværende finansminister Sigbjørn Johnsen sitt fremtidsyn på utfordringene.