Tidligere finansminister Kristin Halvorsen (SV)

(Perioden 17.10.2005 - 20.10.2009)

Født: 1960

Finansministeren har i Regjeringen et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet. Finansminister Kristin Halvorsen er født i Horten 2. september 1960, og er utdannet i sosialpedagogikk mellomfag i 1981 og kriminologi grunnfag i 1982. Hun har vært finansminister siden 2005.

Utdanning
Sosialpedagogikk mellomfag 1981
Kriminologi grunnfag 1982

Yrkeserfaring

2005 - 2009

Finansminister (17. oktober 2005 til 20. oktober 2009)

1997  -

Leder i Sosialistisk Venstreparti

1989 -

Stortingsrepresentant for Oslo

2001 – 2005

Medlem av Utenrikskomiteen

2001 – 2005

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

1997 – 2001

Medlem Kontroll- og konstitusjonskomiteen

1997 – 2001

Konsultasjonsorganet for EØS-saker

1989 – 1997

Medlem Finanskomiteen


Andre verv
1996 Varamedlem Billighetserstatningsutvalget
1985 Observatør FNs generalforsamling


Bilder av finansminister Kristin Halvorsen kan lastes her