Tidligere statssekretær Kjetil Lund (Ap)

(Perioden 20.10.2009 - 16.10.2013)

Født: 1970

Født 1970

Politiske verv
2009- : Statssekretær i Finansdepartementet

Utdanning
1993-1996: Cand.Polit. med hovedfag i sosialøkonomi
1993: Opphold ved Erasmus Universiteit, Rotterdam
1990-1992: Cand.Mag. Universitetet i Bergen
 
Yrkeserfaring
2005-2009: Seniorrådgiver, Statsministerens kontor
2003-2005: Rådgiver for Finansdepartementet i Tanzania. Utveksling som del av et samarbeidsprosjekt i mellom Norge og Tanzania
1998-2003: Førstekonsulent, rådgiver og senere konstituert underdirektør i Finansdepartementet
1997-1998: Konsulent i Statistisk sentralbyrå