Historisk arkiv

Svar på spm. 919 fra stortingsrepresentant Gitmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Flexifuel biler, omlegging av engangsavgiften

Jeg viser til brev av 18. april 2007 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark:

”I stortingets muntlige spørretime den 18. april svarer Finansministeren på spørsmål fra undertegnede at flexifuel biler har blitt billigere, som følge av Regjeringens omlegging av engangsavgiften. Saabs flexifuelmodeller stod i 2006 for godt over halvparten av salget av slike biler i Norge. Samtlige av deres modeller har blitt vesentlig dyrere. Fords og Volvos modeller har blitt marginalt billigere. Hvordan kan Finansministeren påstå at flexifuelbiler i Norge har blitt billigere?

Begrunnelse:
Avgiftsendringer fra 1. januar 2007 for bioetanolbiler

Bilmerke

Modell

Karosseri

Slag-

volum (ccm)

Effekt

(kw)

Egen-

vekt

(kg)

CO2-

utslipp

(g/km)

Avg.endr. (kroner)

Ford Focus 1,8

Trend flexifuel

Combi-coupè

1789

92

1180

169

-10 557

Ford Focus 1,8

Ghia flexifuel

Combi-coupè

1789

92

1180

169

-10 557

Ford Focus 1,8

Trend flexifuel

Stasjonsvogn

1789

92

1180

169

-10 557

Ford Focus 1,8

Ghia flexifuel

Stasjonsvogn

1789

92

1180

169

-10 557

Ford c-max 1,8

Flexifuel GenX

Flerbruksbil

1998

92

1416

172

-22 080

SAAB 9-5 2,0t

BioPower Linear

Sedan

1985

110

1495

214

34 395

SAAB 9-5 2,0t

BioPower Vector

Sedan

1985

110

1495

214

34 395

SAAB 9-5 2,0t

BioPower Aut. L

Sedan

1985

110

1530

244

76 624

SAAB 9-5 2,0t

BioPower Aut. V

Sedan

1985

110

1530

244

76 624

SAAB 9-5 2,3t

BioPower Linear

Sedan

2290

136

1495

214

21 568

SAAB 9-5 2,3t

BioPower Vector

Sedan

2290

136

1495

212

18 755

SAAB 9-5 2,3t

BioPower Aut. L

Sedan

2290

136

1530

238

55 356

SAAB 9-5 2,3t

BioPower Aut. V

Sedan

2290

136

1530

238

55 356

SAAB 9-5 2,0t

BioPower Sport C

Stasjonsvogn

1985

110

1545

218

40 055

SAAB 9-5 2,0t

BioPower Aut. S

Stasjonsvogn

1985

110

1580

251

86 506

SAAB 9-5 2,3t

BioPower Sport

Stasjonsvogn

2290

136

1545

217

25 822

SAAB 9-5 2,3t

BioPower Aut. S

Stasjonsvogn

2290

136

1580

246

66 645

Volvo C30 1,8

Flexifuel

Combi-coupè

1798

92

1252

174

-7 833

Volvo S40 1,8

Flexifuel

Sedan

1798

92

1280

177

-6 317

Volvo V50 1,8

Flexifuel

Stasjonsvogn

1798

92

1299

177

-6 402

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken og Finansdepartementet


Svar:
Med virkning fra 1. januar 2007 ble bilavgiftene lagt om i mer miljøvennlig retning. CO2-utslipp erstattet slagvolum som én av tre komponenter i beregningsgrunnlaget for engangsavgiften. CO2-komponenten er progressiv, slik at biler med relativt lave CO2-utslipp får lavere avgift, mens biler med høye utslipp får høyere avgift. I Stortingets muntlige spørretime den 18. april hevdet stortingsrepresentant Gitmark at omleggingen av engangsavgiften har gjort at ”Flexifuelbiler er blitt dyrere, ikke billigere.” Stortingsrepresentant Gitmark gir med dette inntrykk av at flexifuelbiler generelt har fått økt engangsavgift som følge av avgiftsomleggingen. Jeg svarte at dette er feil og at jeg ville oversende tallene. Disse fremgår av tabellen som jeg tidligere har oversendt Stortinget, og som er gjengitt i representantens spørsmål.

For flexifuelbiler innebærer omleggingen av engangsavgiften at enkelte bilmodeller blir ilagt økt engangsavgift, mens andre får redusert avgift. Det er med andre ord ikke slik at flexifuelbiler generelt har fått økt engangsavgift etter omleggingen. Hvordan den enkelte flexifuelmodell kommer ut av omleggingen, vil bl.a. avhenge av CO2-utslippet fra den enkelte modell. Det er i dag tre bilmerker som selger denne biltypen. To av disse ble billigere ved nyttår, mens en ble dyrere fordi utslippet av CO2 er betydelig når bilen kjøres på bensin. Det er ikke uvesentlig for miljøet hvor stort CO2-utslipp flexifuelbiler har når de kjører på bensin. Erfaringer fra Sverige, som har et stort antall pumper for E85, er at slike biler kjører på bensin opp mot halvparten av den totale kjørelengden. Jeg vil i tillegg påpeke at Regjeringen har innført en ordning der bioetanol som blandes med bensin fritas for CO2-avgift. Dette vil stimulere til økt bruk av bioetanol.  

Med hilsen
Kristin Halvorsen