Historisk arkiv

Ambisjon eller ansvarlighet?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Kristin Halvorsen, Dagbladet

Ambisjon eller ansvarlighet?

Finansminister Kristin Halvorsen, Dagbladet 19.05.06

I en lunken leder mener Dagbladet at undertegnede har latt angsten for å ødelegge det som går bra i Norge gå foran viljen for å endre det som ikke er så bra. Videre hevder Dagbladet at vi med store oljeinntekter kunne ”bygget slott og katedraler, veier og jernbane”. Hvordan Dagbladet kom på tanken at vi skal bygge slott og katedraler er uklart, men det er noe macho over denne trangen til å bygge monumenter.

Det å bygge en katedral er et digert prosjekt for framtida. Det er noe man må sette av store penger til, sette av mye folk til, prioritere i budsjett etter budsjett. Det er noe vi kan starte på i vår tid, som generasjonene etter oss vil ha glede av. Sånn sett er det akkurat det denne regjeringen gjør. Vi bygger ”katedraler”, selv om de ikke ser akkurat slik ut som Dagbladet ønsker seg.

Etter flere tiår med luftige mål om full barnehagedekning har vi sagt at vi skal klare det, og vi skal klare det nå. Vi skal lovfeste rette til plass, og vi skal sette prisene videre ned. Det er et krevende mål, men vi satser det vi kan på å nå det. I denne stortingsperioden skal det bygges katedraler. Barnehagen er den største. Kanskje ikke noe prangende monument, men den beste investering for framtidige generasjoner.

Vårt prosjekt er å gjenreise fellesskapet. Ruste opp de brede, gode velferdsløsningene, som alle har samme rett til – uansett størrelse på lommeboka. Vi vil ha et arbeidsliv med plass til alle. Vi vil gjøre Norge til en miljønasjon. Vi tok de første skrittene i budsjettet vi la fram i høst, og vi fortsetter stødig i samme retning nå. Vi har redusert egenandelene for fysioterapi, vi har gitt flere yrkeshemmede sjansen til å bli en del av arbeidsmarkedet, vi ruster opp sykehusenes økonomi, bygger flere barnehageplasser og vi gjør viktige prioriteringer på miljøsiden. Ikke minst tar vi de første viktige skritt for en mer miljøvennlig bilpark.

Dagbladet ser ut til å mene at enten har man ambisjoner – eller så er man ansvarlig. Det er jeg dundrende uenig i. Politikk er prioriteringer. Der den forrige regjeringen brukte de store pengene på skattelette, bruker vi det på fellesskap. Man skal ha rimelig dårlig retningssans for ikke å oppdage at det er en helt ny kurs.