Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen sikrer rettferdig fordeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Kristin Halvorsen (SV), regionaviser

Regjeringen sikrer rettferdig fordeling

Finansminister Kristin Halvorsen (SV), regionaviser 20.06.06

For regjeringa er rettferdig fordeling og kampen mot arbeidsledighet de aller viktigste målene for den økonomiske politikken. Samtidig vet vi at dersom økonomien settes over styr er det de svakeste som rammes hardest gjennom kronestyrking og høyere rente.

Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig: vi skal bruke så mye oljepenger vi bare kan, uten at dette fører til en unødig rentebelastning for husholdningene eller krise for norsk industri, og vi må sørge for at de store pengene går til de store oppgavene. I det reviderte budsjettet stortinget nylig vedtok gjør vi nettopp det.

Den viktigste satsingen vi følger opp i dette budsjettet er løftet om en barnehageplass til alle som ønsker det, til en pris alle har råd til. Når det gjelder barnehager innebærer økningen 2300 flere nye barnehageplasser enn forventa både i 2005 og 2006. Byggingen av nye barnehageplasser har økt kraftig i 2005 og 2006. Totalt ble det bygget 13 500 nye heltidsplasser i barnehagene i 2005. Vi satser på en tilsvarende utbygging også i 2006. Denne satsinga gjør vi fordi barnehager er viktig for både barn og foreldre. Barnehager gjør det lettere for småbarnsforeldre å kombinere jobb og familie, og det gir barn en trygg og god oppvekst i møte med andre barn og engasjerte voksne.

Vi har reversert egenandelen for fysioterapi­behandling og økt omfanget av arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemma. Videre har vi økt midlene til utbygging av nye barnehageplasser, til samferdsel, miljøtiltak og kriminalomsorg. Regjeringa har også sikra nye tilskudd til utbedringer etter flom og uvær på Vestlandet og i Trøndelag.

Situasjonen i norsk økonomi er svært god. Etter tre år med sterk vekst er aktiviteten høy og arbeidsmarkedet i raskt bedring. Sysselsettingen har aldri vært høyere enn nå, og den registrerte ledigheten har ikke vært lavere siden høsten 2001. Ved revideringa av 2006-budsjettet har vi lagt vekt på at denne positive utviklinga skal fortsette.

Det er lett å tenke at vi er et rikt land med mye penger på bok, men bare de pensjonsforpliktelsene som allerede er opparbeidet, er dobbelt så store som det vi har av midler i oljefondet, eller Statens Pensjonsfond - utland. Vi har ingen rett til å bruke opp petroleumsformuen på oss selv. Vi må vise solidaritet med kommende generasjoner, og sikre at det vi bruker av oljepenger i dag, også kommer de til gode. På årets budsjett bruker vi om lag 66 milliarder oljekroner. Hver 12. krone vi bruker over statsbudsjettet er en "oljekrone". De som tar til orde for at vi må kunne investere noe av oljepengene for framtida har helt rett. Regjeringen gjør det allerede.

Til toppen